Met het programma Excellente bedrijfsvoering zetten we in op een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) en managers.

Wat zien we om ons heen?

We zien dat we in een wereld leven die continue in beweging is. We hebben steeds meer en sneller informatie beschikbaar. Informatiegericht werken zowel voor onze primaire processen (via informatiegestuurde veiligheid) als voor de ondersteunende processen is de norm geworden om prestaties van organisaties te verbeteren. Dat vraagt om systemen en processen die hierop zijn ingericht; die flexibel en gebruiksvriendelijk zijn. Dat vraagt om medewerkers en leidinggevenden die zich blijven ontwikkelen om de verantwoordelijkheid van continue beweging en verbetering te kunnen oppakken; om goede samenwerking binnen onze diverse organisatie. We zien dat onze organisatie vraagt om bondige sturingsinformatie om de koers van de organisatie beter te kunnen bepalen en (bij)sturen; ons Veiligheidsbestuur om bondige verantwoordingsinformatie.

Wat is onze ambitie?

Om onze primaire processen, medewerkers en managers optimaal te ondersteunen, is onze ambitie voor de komende jaren:

 • Samenwerken; we werken samen aan het verbeteren van onze organisatie. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en wat we doen en hebben een open houding. We zijn flexibel in gedrag en kunnen omgaan met een verscheidenheid aan collega’s of met zaken die niet gaan zoals gedacht.
 • Lerende organisatie; we zijn een organisatie die het lerend vermogen van individu en organisatie stimuleert. Zelf nemen we verantwoordelijkheid voor onze prestaties en voor onze professionele ontwikkeling. We leren van fouten en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en ideeën.
 • Informatiegericht werken; onze werkprocessen en -systemen zijn up to date, veilig en betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving. Met een flexibele informatievoorziening is de informatiepositie van de VrAA versterkt en we werken op basis van een actuele beleidsmatige basis. We hebben een professionele houding bij het (ver)werken en verrijken van de informatie en data.
 • Resultaatgericht werken en sturen; van strategie naar doelen; met een ‘van strategie naar doelen’ dashboard kan het management van de VrAA efficiënt, tijdig en effectief sturen op de (meerjaren) koers en resultaten van de organisatie. Ook de externe verantwoording doen we kort, duidelijk en volledig.

 

Een excellente bedrijfsvoering realiseer je niet van de ene op de andere dag. Dat doe je door voortdurend te leren en je te blijven ontwikkelen. Samen maken we onze organisatie zo steeds een beetje beter.

Bas Meijer, sectormanager Bedrijfsvoering

 

Wat gaan we doen?

 • We stimuleren en faciliteren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. We creëren een uitnodigend platform, waarop het voor iedereen mogelijk is om webinars, workshops en trainingen, te volgen.
 • Met aandacht hebben voor elkaar stimuleren we samenwerking en collegiaal gedrag.
 • We voeren proces-, project- en programmamanagement structureel in waarbij de focus ligt op doel- en resultaatgericht samenwerken.
 • Stap voor stap beschrijven, actualiseren en digitaliseren we onze (ondersteunende) processen.
 • We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken.
 • Voor het beheer van informatie ontwikkelen we een functionele en toekomstbestendige werkwijze volgens de wettelijk gestelde verplichtingen en aansluitend op landelijke kaders.
 • We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten.