Dit is het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA), het plan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024. En daar zijn we trots op. Ook omdat de meerwaarde van het zijn van een Veiligheidsregio door de COVID-19 crisis is bevestigd. Daar gaan we op verder bouwen.
De titel Buiten Gewoon Veilig is niet zomaar gekozen; die typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet:

Aan de hand van acht programma’s schetsen we de ambitie en kaders van de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren. En wat de COVID-19 in onze dynamische samenleving ook heeft bevestigd; wat vandaag is, kan morgen anders zijn. Tussentijds bijsturen en flexibel zijn zullen nodig blijven; zonder de ontwikkelkoers uit het oog te verliezen.
Wat blijft is dat onze organisatie een krachtige hulpverleningsorganisatie is die er met beroeps- en vrijwillige medewerkers staat als het nodig is en bij gevaar mens en dier in veiligheid brengt. Wat blijft zijn onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s: branden voorkomen en bestrijden, voorbereiden op risico’s, rampen en crises en coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises. En wat doorgaat is dat we dat alleen samen met onze partners kunnen doen.

En wie zijn wij? De brandweerorganisatie, brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), is de grootste tak van de VrAA; daaronder vallen de Operationele Dienst en Risicobeheersing & Preparatie. Crisisbeheersing is de derde tak van het primaire proces. Bedrijfsvoering, Informatie & Innovatie en Directie & Communicatie zijn de ondersteunende organisatieonderdelen voor zowel brandweer als crisisbeheersing. Samen met de zes gemeenten van onze veiligheidsregio, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GGD/GHOR; met een eerder door het Veiligheidsbestuur vastgesteld eigen meerjarenbeleidsplan dat aansluit op Buiten Gewoon Veilig), openbaar ministerie en waterschap werken we aan de veiligheid in onze regio Amsterdam-Amstelland. Ons Veiligheidsbestuur, de burgemeesters van de zes gemeenten, is onze opdrachtgever. En wij als managementteam sturen de organisatie aan.

Tijs van Lieshout, directeur/ commandant
Marleen van de Kerkhof, plv. commandant/ Risicobeheersing & Preparatie
Jan Bos, Crisisbeheersing
Bas Meijer, Bedrijfsvoering
Steven van de Looij, Informatie & Innovatie
Carmen Westra, Directie & Communicatie

Toprisico’s in de VrAA

Uit het risicoprofiel van onze regio komen voor de komende jaren zes prioritaire risico’s. Daarnaast zien we ‘maatschappelijke ontwrichting’ als een toenemend risico in de samenleving. Samen zijn het de volgende risico’s:

  • Grote en complexe branden
  • Uitval van vitale voorzieningen
  • Wateroverlast en extreem weer
  • Maatschappelijke ontwrichting
  • Pandemie
  • Terroristische aanslag

De sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van deze risico’s zijn groot. Daar moeten we ons verder op voorbereiden. Dat doen we met de verdere ontwikkeling van de crisisbeheersing en onze risicogerichte werkwijze. En door professionalisering en uitbreiding van de samenwerking met onze partners, zoals op het gebied van informatiegestuurde veiligheid. Mocht een risico toch optreden, dan redden we, samen met onze hulpverleningspartners, mens en dier. Bijvoorbeeld met ons nieuwe Quick Response Team.

introductie beleidsplan