Met het programma Paraatheid en slagkracht verwijzen we naar het dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2021-2024, waarin de operationele prestaties van de brandweerzorg inzichtelijk worden gemaakt en maatregelen ter verbetering van de prestaties worden opgenomen. In dit beleidsplan wordt volstaan met de kaders voor het dekkingsplan.

Wat zien we om ons heen?

We zien dat ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio impact hebben op de dekking en de kwaliteit van de brandweerzorg. Dat gemeente Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam en IJburg nieuwe eilanden, waaronder Strandeiland, erbij krijgt. Door het gebruik van nieuwe materialen en de bouw van complexe, innovatieve gebouwen gedragen branden zich niet meer conform het standaard brandverloop. Preventieve maatregelen worden steeds belangrijker om de dekking en de kwaliteit van de brandweerzorg hoog te houden en te verbeteren. We zien dat de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg nodig is om aansluiting te houden bij de dynamische samenleving. Dat we veel aandacht moeten hebben om onze vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor de paraatheid en slagkracht van BAA is:

  • Continueren van de ingezette koers om de dekking binnen onze regio (financieel neutraal) te verbeteren.
  • Voortzetten van de flexibilisering van de brandweerzorg.
  • In praktijk brengen van de door Brandweer Nederland ontwikkelde handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen om naast snelheid ook slagkracht, paraatheid en werkdruk mee te wegen in de kwaliteit van de geleverde brandweerzorg.

 

In het dekkingsplan wegen we naast snelheid ook slagkracht, paraatheid en werkdruk mee. Dat geeft veel meer inzicht in onze prestaties. Het is een nieuwe methode en daar ligt voor mij ook de uitdaging; om de methode en de uitkomsten zo uit te leggen dat het duidelijk en inzichtelijk is voor mijn collega’s en het Veiligheidsbestuur.

Ron Hendriks, projectleider Dekkingsplan

 

Wat gaan we doen?

Om onze ambitie te behalen,

  • voeren we de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.
  • voorzien we de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.
  • nemen we deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.
  • werken we met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.
  • passen we de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen.

brandweerwagen