Opbouw Buiten Gewoon Veilig

Vier inhoudelijke en vier ondersteunende programma’s vormen samen de koers Buiten Gewoon Veilig. Per programma staan de ambitie en wat we gaan doen om de ambitie te realiseren. Jaarlijks maken we ‘wat we gaan doen’ concreet voor uitvoering in jaarplannen. Ook geven we richting aan de uitvoering door de organisatieontwikkeling in stappen voor te stellen. In het eerste jaar ligt de focus op leren en het op orde brengen van de basis. Waar we de volgende jaren profijt van hebben en op kunnen verder bouwen, ontwikkelen en innoveren.

8 programmas

Woeste doelen zijn ons vergezicht. Ze inspireren en enthousiasmeren de ontwikkeling van onze organisatie.

5 woeste doelen