AC Algemeen Commandant
BM Burgemeester
BT Beleidsteam
CaCo Calamiteitencoördinator
CoPI Commando Plaats Incident
GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GHOR Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP Gecoördineerde Regionale IncidentenBestrijdingsProcedure
IM Informatiemanagement
LCMS Landelijk Crisismanagement Systeem
LOCC Landelijk (operationeel) coördinatie centrum
NCC Nationaal Crisis Centrum
OC Operationeel Coördinatiecentrum
OL Operationeel leider
OM Openbaar Ministerie
OO Openbare Orde
OvD Officier van Dienst
RBT Regionaal Beleidsteam
ROT Regionaal Operationeel Team
VIK Veiligheids Informatie Knooppunt
VR Veiligheidsregio
VRAA Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Wvr Wet Veiligheidsregio’s