Via het Kennisplein van het Instituut Fysieke Veiligheid zijn op de ­navolgende onderwerpen bestuurlijke netwerkkaarten digitaal beschikbaar. Ze worden regelmatig geactualiseerd.28.

1. Rampenbestrijding algemeen en handhaving openbare orde
2. Geneeskundige hulpverlening algemeen
3. Oppervlaktewater en waterkering
4. Noordzee en zeescheepvaart
5. Milieu
6. Stralingsincidenten
7. Infectieziekte
8. Dierziekte
9. Justitie algemeen
10. Terrorisme
11. Schaarste algemeen
12. Nooddrinkwater en noodwater
13. a. Voedselvoorziening
b. Voedselveiligheid
14. Elektriciteit en gas
15. Olie
16. Spoorvervoer
17. Wegvervoer
18. Binnenvaart
19. Burgerluchtvaart
20. Sociale zekerheid
21. a. Telecommunicatie
b. Cybersecurity
22. Media
23. Onderwijs
24. Cultureel erfgoed
25. Vreemdelingen
26. Defensie
27. Financieel verkeer
28. Vitale bedrijven