Hieronder een overzicht van de kolommen en hun (wettelijke) taken in het crisismanagement. Uiteraard kennen we naast deze reguliere kolommen ook veel crisispartners waarmee we veelvuldig samenwerken, zoals Port of Amsterdam, Waternet, Rijkswaterstaat en ProRail.

(wettelijke) taken in het crisismanagement