Op dit moment wijken de opkomsttijden uit de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen (nog) af van de opkomsttijden uit het Besluit veiligheidsregio’s. In overleg met het Ministerie van Justitie & Veiligheid is overeengekomen dat de deelnemende pilotregio’s de nieuwe dekkingsplannen wel mogen laten vaststellen door het regiobestuur. Het Dekkingsplan 2022-2025 is op 22 november 2021 vastgesteld in de regionale bestuursvergadering van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.