Voor de (verdere) implementatie van de voorgestelde maatregelen wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Ook hierin volgt de brandweer de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen. In het Uitvoeringsplan Dekkingsplan 2022-2025 worden de aanbevelingen geoperationaliseerd en de reikwijdte van het mandaat van de regionaal commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland gespecificeerd.