Beste lezer,
Voor u ligt het Dekkingsplan 2022-2025 van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Elke vier jaar stelt de brandweer een dekkingsplan op voor onze veiligheidsregio. In dit plan beschrijven wij de operationele prestaties die wij de komende jaren gaan leveren, welke taken wij uitvoeren en welke middelen wij inzetten om de (basis) brandweerzorg te leveren. Deze zorg leveren wij op basis van onze kernwaarden: Behulpzaam, Deskundig en Daadkrachtig aan de ruim 1 miljoen inwoners, bedrijven en bezoekers in onze Veiligheidsregio.

Dit dekkingsplan is anders dan voorgaande plannen. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft dit plan opgesteld als onderdeel van een landelijke pilot. De minister van Justitie & Veiligheid heeft de deelnemende regio’s, waaronder Amsterdam-Amstelland, de ruimte gegeven om op basis van een nieuwe methode het dekkingsplan op te stellen. Door deelname aan deze pilot willen wij bijdragen aan een landelijke standaard voor het berekenen en opstellen van dekkingsplannen en een bredere blik op de operationele prestaties van de brandweer. Deze nieuwe methode werkt niet alleen door in een nieuwe blik op het beoordelen van de brandweerprestaties. Door het toepassen ervan wordt de beoordeling bovendien een cyclisch proces, waarin de brandweer vaker dan de wettelijke vierjaarlijkse termijn kan analyseren of het wenselijk is om conclusies en maatregelen bij te stellen. De integratie tussen preventie en repressie is expliciet onderdeel van de systematiek, waardoor voorkomen en bestrijden van brand en incidenten nog meer in elkaar opgaan.

Dit dekkingsplan is een stap naar het nog beter kunnen wegen en beoordelen van de wijze waarop de brandweerzorg in onze regio is ingericht. Het leveren van brandweerzorg die toegespitst is op de risico’s en dynamiek vraagt om soms om specialisatie. Zo zijn wij in Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld goed toegerust op het bestrijden van branden in stedelijk gebied en industriële brandbestrijding en andere regio’s op natuurbranden. Op grootschalige incidenten met een kleine kans en hoog effect maken we gebruik van landelijke specialistische teams en kennis.

De wereld om ons heen verandert volop. Veranderingen in infrastructuur, staduitbreiding en verdichting, de energietransitie en de taakdifferentiatie tussen beroeps- en vrijwillige vragen om een flexibel en dynamisch korps. Het leveren van passende brandweerzorg blijft ook mensenwerk. Daarom hebben we oog voor onze mensen en moeten we blijven inzetten op een gezonde en veilige werkomgeving en het werven en behouden van onze brandweerprofessionals.

Namens het bestuur van onze veiligheidsregio, bedank ik iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan het opstellen van dit dekkingsplan en het 24/7 leveren van onze brandweerzorg.

Tijs van Lieshout
Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland
Directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland