In het regionaal risicoprofiel staan de vragen “wat kan ons overkomen en hoe erg is dat” centraal. Voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn vierentwintig incidenttype geselecteerd.

Voor elk incidenttype heeft een breed georiënteerde expertgroep een impact- en waarschijnlijkheidsscore berekend, deze zijn geplot op het risicodiagram. Op basis van deze berekening en de beschouwing van het risicodiagram in zijn geheel zijn vijf prioritaire risico’s benoemd voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Onderstaande prioritaire risico’s worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio opgenomen. De prioritaire risico’s zijn:

  • (Effecten van) grote en complexe branden
  • (Effecten van) uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten);
  • (Effecten van) water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm)
  • Een pandemie
  • Terrorisme

 

De regio met de risico’s.

Het risicodiagram

Het risicodiagram met de risico’s geplot op impact en waarschijnlijkheid.

risicodiagram